Gimnastyka w plenerze

W związku z trwającą pandemią rozpoczęliśmy latem  gimnastykę na plaży „Pod Bykiem” w Kolumnie , zakończyliśmy w pierwszy dzień astronomicznej jesieni 21.września 2020 r.   Od 29.września 2020 r. ćwiczymy w każdy wtorek w Hali Powiatowej przy dawnym „Elektryku” w Łasku.

Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu

Zarząd Stowarzyszenia Amazonek Łask-Kolumna na podstawie § 16 w związku z § 14 i 17 Statutu zawiadamia, że w dniu 26.06.2020 r. odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Początek obrad – godz. 17.00 Miejsce obrad –  w terminie późniejszym informacja telefoniczna. Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego: Otwarcie Walnego Zebrania Członków i stwierdzenie jego prawomocności. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej. Przyjęcie porządku obrad. Sprawozdanie merytoryczne za 2019 rok. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok. Przedstawienie protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną. Wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. Rozpatrzenie rezygnacji dotychczasowych członków Zarządu Stowarzyszenia. Informacje o planowanych , […]

KOMUNIKAT !!!

W celu minimalizacji możliwości wystąpienia bądź rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o zawieszeniu zajęć gimnastyki, profilaktyki raka piersi, a także wszystkich planowanych wydarzeń do odwołania. Zebranie Sprawozdawcze odbędzie się w innym terminie. Mamy nadzieję na zrozumienie naszej decyzji, Życzymy zdrowia , uważajcie i dbajcie o siebie. Do zobaczenia.   Łask,dnia 12 marca 2020r.                             Zarząd Stowarzyszenia

Pożegnanie koleżanki Eli Szubskiej

Pożegnanie koleżanki Eli Szubskiej

Z ogromnym bólem i żalem pożegnaliśmy naszą koleżankę Elę Szubską, która odeszła od nas  04. marca 2020 roku.  Ela była członkiem  Stowarzyszenia Amazonek  Łask-Kolumna od początku jego działalności.  Dzielnie walczyła z chorobą i choć cierpiała , nigdy na Jej uśmiechniętej buzi nie było oznak bólu , czy zniecierpliwienia. Elu, odeszłaś ….., ale w naszej pamięci i w naszych sercach zostaniesz na zawsze. Umawiałyśmy się  na  kolejne spotkania, ale odbędą się one już w innym świecie… Spoczywaj w spokoju!

Jarmark Łaski

W dniu 1-2 czerwca 2019 r.  w Łasku  odbył się  Jarmark Łaski , w dniu pierwszym swoje stoisko miało nasze Stowarzyszenie Amazonek Łask-Kolumna, ponieważ celem naszej działalności jest prowadzenie m.in. działalności informacyjnej dla społeczeństwa o problematyce chorób nowotworowych, edukacji prozdrowotnej. Na początek zaproszone zostały  przedstawicielki służby zdrowia: pielęgniarka i położna , które  bezpłatnie wykonywały z krwi test na HCV. Później  4 wolontariuszki bezpłatnie malowały dzieciom buzie, a matki mogły skorzystać z nauki samobadania piersi  na fantomie. Samobadanie piersi jest podstawowym, bardzo ważnym elementem w procesie wczesnego wykrywania raka piersi. Składa się z 2 etapów: oglądania piersi oraz badania dotykowego, tzw. […]

Scroll to Top